Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

- Det juridiske fakultet er en svært attraktiv arbeidsplass med flotte kollegaer og gode muligheter, sier Malgorzata Cyndecka.
Lise Carlsen har vore studentane si stemme i studieutvalet, forskingsutvalet og fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet. Etter sommaren ventar Muséplass og vervet som studentrepresentant i Universitetsstyret.
Jussprofessor Jørn Jacobsen trur ikkje at ei fornya valdtektslovgjeving med krav om «oppriktig samtykke» er heldig. I den nye boka «Valdtektsstraffebodet – Gjeldande rett og spørsmålet om reform» utdjupar han kvifor.