Hjem
Det juridiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet markerte 70-årsdagen til høyesterettsdommer Magnus Matningsdal med seminar og festskrift.
Barnevernet i Norge har fått en rekke dommer mot seg fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i forbindelse med omsorgsovertakelse. Nå skal UiB-forskere opprette en database om barnevernsvedtak i Norge de siste 25 årene, ledet av professor Camilla Bernt ved Det juridiske fakultet.
Vi har byttet navn til "BERG" og er nå å finne på sosiale medier.
Kunstig intelligens er på vei inn i grunnskolen for å tilby skreddersydd undervisning. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka er ansvarlig for at det rettslige grunnlaget ivaretas i et tverrgaglig prosjekt om datalæringsanalyse.​​​​​​​
Kunstig intelligens er på vei inn i grunnskolen for å tilby skreddersydd undervisning. Førsteamanuensis Malgorzata Cyndecka er ansvarlig for at det rettslige grunnlaget ivaretas i et tverrgaglig prosjekt om datalæringsanalyse.
I festskrift til Tor-Aksel Busch, har flere prosjekt deltakere bidratt.
Postdoktor Ingrid Margrethe Halvorsen Barlund er medlem av nytt utvalg som skal vurdere finanstilsynsloven og Finanstilsynets virksomhet.
I Stillehavet finnes mange av klodens yngste stater. Postdoktor Joanna Siekiera har gitt ut bok som bidrar til etterlengtet juridisk kompetanse om nye regionsdannelser i det enorme havområdet.
Professor Henriette Sinding Aasen ved Det juridiske fakultet skal lede et regjeringsutvalg som skal undersøke de juridiske problemstillingene rundt negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Målet er å styrke integreringsarbeidet i Norge.
Våren 2020 ble Norsk senter for kinesisk rett tildelt midler fra UiB til å utvikle en pilot innen virtuell utveksling, som et tiltak for å kunne gi studenter en form internasjonal erfaring siden de på grunn av pandemien ikke kunne reise på ordinær utveksling.