Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Hva har vindstyrke og havtemperatur å si for havnivået i Stillehavet? Les mer i BT Innsikt!
The Fredrik Barth – Sutasoma/University of Bergen Fellowship in Social Anthropology
The Global Development is an annual lecture organised by the programme for development studies. This year prof. Kjetil Bjorvatn is invited from NHH. The title of the lecture is "Ruka Juu: “Edutainment” for entrepreneurship in Tanzania" All interested are welcome!
Postdoktor Hege Toje ved UiB med ny kronikk som problematiserer det polariserte forholdet mellom Russland og Vesten.
Sosialantropologen Jan Petter Blom ble 3.september utnevnt til ridder av 1. klasse for sin innsats til fremme av norsk folkedans og folkemusikk.
Edvard Hviding og Cato Berg fra sosialantropologisk institutt i Bergen har editert denne kritiske og reflekterende essaysamlingen om de to antropologiske pioneerene A.M. Hocart og W.H.R. Rivers' feltarbeider i Melanesia, 1908