Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Førsteamanuensis Iselin Åsedotter Strønen sin monografi "Grassroots Politics and Oil Culture. The Revolutionary Petro-State" er en etnografisk studie av forholdet mellom grasrotbevegelser og den venezuelanske staten under Hugo Chávez' regjeringstid i lys av landets historiske utvikling som oljestat.