Hjem
Institutt for sosialantropologi

Nyhetsarkiv for Institutt for sosialantropologi

Habitable Air-prosjektet har set i gang ei ny utprøving av ulike metodar for å identifisera, overvaka og måle utslepp på lokalnivå. Utprøvinga som vert leia av Dr. Kerry Chance vil nytta luftkvalitetsmålarar i hushaldningar og institusjonar.