Hjem
Institutt for geografi

Nyhetsarkiv for Institutt for geografi

Som student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan en dra på utveksling til anerkjente universitet over hele verden. Søknadsfristen for å reise ut høsten 2014 og/eller våren 2015 er 1. februar.
Forskningsprosjektet «Negotiating new political spaces» er nylig avsluttet. Prosjektet fokuserte på fagforeninger og frivillige organisasjoner og deres arbeid for en jevnere fordeling av ressurser og økt anerkjennelse for gruppene de representerer, og hvordan slik politisk praksis påvirker og påvirkes av hendelser og diskurser på ulike geografiske nivå.
Terje Tvedts bok "Wasser. Eine Reise in die Zukunft" har fått svært positiv mottakelse i Tyskland.