Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Polarforsker og professor ved Institutt for Geovitenskap, Yngve Kristoffersen feires 4. november.
Vil jordas ressurser strekke til når folketallet passerer sju milliarder? Noen eksperter spår sult og sammenbrudd. Andre frykter at det ikke vil bli født nok barn.
Bioinformatikk-plattformen Elixir.no utvikla ved Institutt for informatikk og leda av professor Inge Jonassen, har blitt tildelt 50 millioner kroner av Norges Forksningsråd.
Hvor kan man få jobb med en mastergrad i matematikk?
Per Johan Jakobsen sier i Direktoratet for naturforvaltning at Et skjellsettende prosjekt skal hjelpe den truede elvemuslingen å overleve.
Fredag 21. oktober 2011 disputerte Kristian Vasskog til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Fiskeimmunologi har spennende felter som dendrittiske celler og deres rolle innen spesifikk immunitet - et område som var nylig delt Nobel Pris.
I løpet av studietida dagdrøymer ein kanskje om å gjere viktige oppdagingar innan molekylærbiologien som kan ha ringverknadar for vidare forsking. Nokon masterstudentar får resultat som viser seg å byggje opp om ei eller fleire hypotesar som forskingsgruppa jobbar med, og får vere med som medforfattar i artiklar.