Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Polarforsker og professor ved Institutt for Geovitenskap, Yngve Kristoffersen feires 4. november.
Bioinformatikk-plattformen Elixir.no utvikla ved Institutt for informatikk og leda av professor Inge Jonassen, har blitt tildelt 50 millioner kroner av Norges Forksningsråd.
Hvor kan man få jobb med en mastergrad i matematikk?
Fredag 21. oktober 2011 disputerte Kristian Vasskog til PhD-graden ved Institutt for Geovitenskap, Universitetet i Bergen
Fiskeimmunologi har spennende felter som dendrittiske celler og deres rolle innen spesifikk immunitet - et område som var nylig delt Nobel Pris.
I løpet av studietida dagdrøymer ein kanskje om å gjere viktige oppdagingar innan molekylærbiologien som kan ha ringverknadar for vidare forsking. Nokon masterstudentar får resultat som viser seg å byggje opp om ei eller fleire hypotesar som forskingsgruppa jobbar med, og får vere med som medforfattar i artiklar.