Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Professor Peter Emil Kaland ved Institutt for biologi - en allsidig forsker, formidler og samfunnsaktør - ble mandag 23. april slått til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden. Sentralt i begrunnelsen for utmerkelsen står hans tverrfaglige årelange arbeid med kulturlandskap, da særlig de vestnorske kystlyngheiene, og opprettelsen av Lyngheisenteret. Hans arbeid har hatt stor samfunnsmessig... Les mer
Ny forskning viser at dannelseshastigheten er 50 ganger lavere ved isbrekontakt enn under interglasiale forhold.
Professor William Helland-Hansen og kolleger ved Institutt for geovitenskap skaffer Uganda vital petroleumskompetanse.
Finalen i norsk informatikkolympiade ble avholdt ved institutt for informatikk 24.mars med rekordmange deltakere.
Professor Jostein Bakke ved Institutt for geovitenskap har kartlagt topografien under Folgefonna. Det ga overraskende funn.
Masteroppgave ved Institutt for geovitenskap er del av Bergen kommunes skredfarekartlegging.
Hvis du synes spill som Super Mario Brothers, Donkey Kong og Pokemon er vanskelige kan du nå ta det med ro. Det har nylig blitt bevist at selv ikke verdens fremste informatikere klarer å finne gode algoritmer for disse spillene.