Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Høy gjennomføringsgrad og et godt pedagogisk opplegg ga uttelling.
Universitetet i Bergen sin læringsmiljøpris blei i dag tildelt Institutt for Informatikk.
På konferansen "Industrial Structural Geology: Principles, Techniques and Integration" gikk "Best Poster Award" til phd-student Luisa Zuluaga
Marc Niere fikk årets pris for beste bidrag til MBInytts nye spalte "Molecule of the Month" for sin artikkel om molekylet Tris, som er en av molekylærbiologenes mest brukte buffersubstanser.
På MBIs julefest ble årets pris for beste vitenskapelige artikkel tildelt Nathalie Reuter og hennes gruppe.
Under the Northwestern European Regional Programming Contest i Delft, 23-25.november, hadde UiB det beste norske laget.
På årets HMS-seminar for MatNat Fakultetet ble MBI tildelt årets HMS-pris for vårt HMS-system knyttet til mottak av nye medarbeidere og masterstudenter.