Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Forskningsrådet tildelte midlar frå NORKLIMA-programmet den 19. juni. Totalt fekk 13 søknadar tildeling. Av desse er 5 prosjekt koordinert av tilsette frå Geofysisk institutt
6 av 13 innvigede NORKLIMA-søknader gikk til UiB. To av disse kom fra GEO.
GEO forskere på tokt med G.O. Sars for GLANAM-prosjektet.
Det er foretatt valg på medlemmer til fakultetsstyret. Det nye fakultetsstyret vil fra 1. august 2013 bestå (i tillegg til dekan Helge K. Dahle) av åtte valgte medlemmer.
Sommer er toktsesong ved GEO. Viktig for forskning og undervisning, og krevende logistisk og utstyrsmessig.
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har et av de beste mottakene av nye bachelorstudenter i landet.
- I en liter vann finner vi 2000 kilometer DNA.
Institutt for geovitenskap ønsker økt studentutveksling og undervisningssamarbeid med Universitetet i Kiel.
Tirsdag 28. Mai ble det avholdt konkurranse ved Institutt for Informatikk for å kåre en vinner av den prestisjetunge INF101-konkurransen
20-års jubileum for ledere av strukturgeologisk og sedimentologisk feltkurs i USA.