Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Bioinformatikk er i vinden for tiden og gjennom en storstilt satsning både fra Norges Forskningsråd og Bergens Forskningstiftelse (BFS) er det mye som tyder på at dette er felt hvor Norge har sterke ambisjoner.
I følge forskning.no er det stort frafall blant de som tar en doktorgrad i informatikk - bortsett fra i Bergen.
Gruppen for dynamisk meteorologi ved Geofysisk Institutt dro på tur til Storbritannia.
KLIMAFORSK-programstyret har bevilget 120 mill kroner til 13 nye prosjekter innen klimasystemforskning. Fem av disse gikk til Bergen, og herav tre til GEO-forskere.
Geofysisk institutt og Bjerknessenteret fått tilslag på et nytt forskningsprosjekt i Forskningsrådets KLIMAFORSK-program og to prosjekt i FRINATEK.
Parabenfrie og uten BPA. Er erstatningen nødvendigvis noe bedre?
Norges Forskningsråds fagkomité for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) har akkurat tildelt 253 millioner kroner i fri prosjektstøtte til 35 prosjekter nasjonalt. Institutt for informatikk ved UiB er det eneste informatikk-instituttet i Norge som har fått tildelt et forskerprosjekt.
Kjetil Våge er en av fire ved UiB som har nådd opp i konkurransen om rekrutteringsstipend fra Bergen Forskningsstiftelse.