Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Med 650 påmeldte studenter er Innføring i Programmering (INF100) det største emnet på MatNat dette semesteret.
The Norwegian node (EMBRC-NO) of the European Marine Biological Resource Centre (EMBRC) starts officially on Wednesday 4 September.
Nora Loose disputerer fredag, 30.08.2019 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: ”Adjoint Modeling and Observing System Design in the Subpolar North Atlantic”
Med ditt student- og ansattkort har du fra 21. august tilgang til biblioteket frem til kl. 22.00 på hverdager, og kl. 08.00-20.00 på lørdager og søndager
750 nye realfagstudentar vart helste velkomne til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 12. august.