Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Her finner du resultatene fra instituttrådsvalget ved GEO for 2022
En kort oppdatering fra våre kollegaer om bord.
Studenter i emnet "BIO316 Utvalgte emner i miljøtoksikologi" har vært på seminar om plastforurensning på Espegrend. Her kan du lese om deres erfaringer og opplevelser fra seminaret.
Havforskaren Fiamma Straneo vert æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Den banebrytande og verdsleiande oseanografen er føreslått av Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.
Timingen kunne ikke vært bedre da byrådsleder Roger Valhammer besøkte Bergen Offshore Wind Centre (BOW) ved Universitetet i Bergen for å snakke om havvind i Bergen og på Vestlandet
I tre fulle dager har 15 videregående elever fra hele landet vært ved Institutt for geovitenskap for å lære mer om geofag.
Regjeringa opnar for at det skal produserast nesten like mykje kraft frå havvind som frå vasskraft i Noreg innan 2040. – I tråd med kva UiB tilrår, seier havvindprofessor Finn Gunnar Nielsen.
Konferansen Artic Frontiers utfordret direktør for Bergen Offshore Wind Centre (BOW) på å introdusere havvind i Norge på 90 sekunder. Se videoen her.
Fagmiljøene i farmasi, informatikk og tverrprofesjonell samarbeidslæring i helse vil bli Senter for fremragende utdanning (SFU). Ordningen skal styrke kvalitetsutvikling i utdanningene på mange felt.
Mengden plast i havet og i kystnære områder har økt kraftig de siste årene. Det bor ikke mange mennesker i Arktis - likevel fører havstrømmer, vind og økt fiskeriaktivitet i området til at mye plastavfall samler deg her. Hva har dette å si for dyrelivet her i nord, i dette røffe miljøet hvor marginene for å overleve allerede er små? Slike spørsmål ble det kastet lys over da... Les mer
Opp mot 8000 bergensere tok turen til Marineholmen. Slik var kunnskapsfestivalen til realfagene med venner.
Rederier følger nå nøye med på trender, og nye teknologier og drivstoff som skal bidra til å omstille skipsfarten. Samtidig etableres en rekke samarbeidsnettverk for grønn skipsfart, som har som mål å få fart på dekarboriseringen.
Forskningsgrupper og studenter har jobbet sammen for å få på plass et nytt senter som skal ta informatikkundervisning til nye nivåer.
Inge Jonassen fra Universitetet i Bergen har tatt over vervet som styreleder i NORA - Norwegian Artificial Intelligence Research Consortium