Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Den nye forskerskolen NORBIS ved Universitetet i Bergen skal gi bedre metoder for å få mest mulig biologisk innsikt ut av økende mengder biologiske data.
Hva er årsaken til at instituttets masterprogram skårer så høyt på studiebarometeret? Tekna kom på besøk for å finne ut mer.