Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultets helse-, miljø- og sikkerhetspris går i 2015 til Institutt for biologi for instituttets innsats for å trygge arbeidsmiljøet gjennom et aktivt "Teknikerforum" som koordinerer viktig HMS-opplæring og -oppfølging.
Den anerkjente forskaren Michael Fellows har takka ja til ei stilling på Institutt for informatikk ved Universitetet i Bergen.