Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Institutt for informatikk samarbeider med Simula Research Laboratory for å øke datasikkerheten i Norge. Samarbeidet materialiserer seg nå i et nytt selskap med navnet Simula@UiB.
Norsk informatikkolympiade for elever i videregående skole blir arrangert hvert år.
Når samtalen blir for kjedelig, kobler Daniel Lokshtanov (32) av med oppgaver datamaskiner ikke klarer å løse. Det har gjort ham til en av Norges fremste algoritme-forskere.