Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Professorene Bjørn Ian Dundas og Marc Bezem skal tenke fritt i ett år ved Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo.