Hjem
Institutt for informatikk

Nyhetsarkiv for Institutt for informatikk

Korona-pandemien har gjort molekylærbiolologi- og bioinformatikk-utdanningen på UiB brennaktuell. Å forstå kroppens oppbygging er avgjørende når man skal utvikle fremtidens vaksiner.
Vinnergruppa er kåret — med en løsning som vil kunne ha stor effekt for å begrense plastforbruket og forsøplingen gjennom syv dager med fest og sosialisering.
Det nye IT-tilbudet tiltrekker folk med vidt ulike bakgrunner, fra forsvaret til filmindustrien.