Hjem
Universitetsbiblioteket

Nyhetsarkiv for Universitetsbiblioteket

Årsmelding 2010 for UB er nå tilgjengelig. Den inneholder mye informasjon og statistikk om virksomheten ved UB, inkl. økonomi, personale, bruk av samlinger og tjenester, herunder også elektroniske resursser, forskning og utvikling, publikasjoner og formidling.