Hjem
Universitetsbiblioteket

Varselmelding

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
Språksamlingane

Nasjonalt møte om Språksamlingane 14. april 2016

Den 14. april 2016 vart det halde eit nasjonalt møte om Språksamlingane i Bergen. Møtet vart ei sterk understreking av kor viktige Språksamlingane er for språkforskinga og for normeringsarbeidet. Bidraga til det nasjonale møtet er viktige signal for det vidare arbeidet med Språksamlingane. Program og presentasjonar frå møtet er lagde ut nedanfo