Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Media City Bergen kan vera på plass i løpet av få år. Eit av UiB sine bidrag til medieklynga kan verta eit forskningssenter for journalistisk innovasjon.
Det nye utdanningssenteret bioCEED skal bringe flere av UiBs biologistudenter ut i samfunnslivet og gjøre dem bedre rustet til å løse globale utfordringer.