Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

CO2 fanget på Mongstad skal sørge for vekst av alger og Omega 3 - til bruk i fiskefôr. Forskningsmiljøer, næringsliv og offentlige aktører samarbeider om et nasjonalt testsenter.