Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Dei siste 15–20 åra har EU teke over nær alt av miljølovgjeving i EØS-området – også Nordsjøen og dei andre norske havområda.