Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Hjerneforsker Karsten Specht har funnet en ny måte å skille slagpasienter med språkforstyrrelser fra hverandre. På sikt kan dette bety et behandlingsopplegg som er skreddersydd til den enkelte pasient.
Dei siste 15–20 åra har EU teke over nær alt av miljølovgjeving i EØS-området – også Nordsjøen og dei andre norske havområda.
Handel og migrasjon over Nordsjøen og Austersjøen var vel så viktig for det moderne Europa som landa ved Middelhavet.
Nordeuropeere holdt seg til jakt og sanking i hundrevis av år etter at jordbruket kom til Europa for 8.000 år siden. Dette viser en ny studie der UiB-forsker Francesco d’Errico har deltatt.