Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

For å løse verdens komplekse problem, må forskere snakke sammen på tvers av ulike fag. Det var budskapet på doktorpromosjonen i Universitetsaulaen.
Våren 2015 fikk 141 personer doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Det er 26 flere enn i fjor på samme tid.
UiB-forsker Kenneth Hugdahl har sammen med kollegaene Karsten Specht og Marcus Raichle publisert en artikkel som beviser et aktivt nettverk for alle kognitive funksjoner i hjernen.
Insekt er dei organismane på landjorda som har hatt størst suksess. Ny forsking og eit genfunn kan avsløra kvifor.
Ein spesiell genvariant kan vere ein del av forklaringa på auka feittlagring blant halvparten av befolkinga. Funnet kan gje nye og meir målretta behandlingar i framtida.