Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Årboken 2015 er kommet, i år med ett tema: "Klima i endring". Klima legger rammene for våre liv og samfunn. Forskning, nye arkeologiske funn og klimaindiaktorer fra museumssamlingene bidrar alle med kunnskap om årsaker og virkningene av at klimaet nå endrer seg. Dette handler årets utgave av Årbok for Universitetsmuseet om.
Bergen forskningsstiftelse (BFS) har tildelt rekrutteringsstipend til Håvard Haarstad og hans forskningsprosjekt om byer, klima- og energiomstilling.
Forskere fra Institutt for biologi og Senter for geobiologi ved UiB skal bidra til å finne svar på hva virus egentlig er, og hva de kan brukes til.
Fire forskere ved UiB får over 80 millioner kroner av Bergens Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Millionene skal skape forskning i verdensklasse.