Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Årboken 2015 er kommet, i år med ett tema: "Klima i endring". Klima legger rammene for våre liv og samfunn. Forskning, nye arkeologiske funn og klimaindiaktorer fra museumssamlingene bidrar alle med kunnskap om årsaker og virkningene av at klimaet nå endrer seg. Dette handler årets utgave av Årbok for Universitetsmuseet om.
C14-dateringer av en hodeskalle som ble funnet på Kyrkjetangen på Bønes ved Bergen i sommer viser seg å være levninger etter et menneske som levde i eldre steinalder, for ca. 8500-9000 år siden. Dette er blant de eldste funn som er gjort av menneskeskjelett i Norge. Foreløpige analyser av kraniet tyder på at det er fra et godt voksent individ, sannsynligvis en mann, som har levd av det havet... Les mer
Bergen forskningsstiftelse (BFS) har tildelt rekrutteringsstipend til Håvard Haarstad og hans forskningsprosjekt om byer, klima- og energiomstilling.
Forskere fra Institutt for biologi og Senter for geobiologi ved UiB skal bidra til å finne svar på hva virus egentlig er, og hva de kan brukes til.
Fire forskere ved UiB får over 80 millioner kroner av Bergens Forskningsstiftelse og Universitetet i Bergen. Millionene skal skape forskning i verdensklasse.