Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Professor Stefan Kölsch forsker på hvordan vi gjør vurderinger og hvordan hjernen reagerer når våre vurderinger er feil.
Ved hjelp av satellitter har en gruppe biologer utviklet en ny metode for å måle hvor følsomme økosystemer er for klimavariasjoner.
I et nytt og storstilt historieprosjekt ønsker professor Terje Tvedt å forklare hvorfor den industrielle revolusjon oppsto i Europa og ikke i Asia. Tvedt er nå i finalerunden til ERC Advanced Grant.
Forskere vet for lite om de nye typene av migrasjon som finner sted i verden. Et nytt, internasjonalt prosjekt skal stille de vanskelige spørsmålene.
Flatormen er bindeleddet mellom maneter og mennesker. Det slår evolusjonsbiologer fast i en artikkel i det anerkjente tidsskriftet Nature.
Ei undersøkjing av alle mannlege kreftpasientar i Noreg over ein periode på 20 år fortel at fleire av dei har vanskar med å få barn. Dei nye tala kan bidra til å endra behandlinga av mannlege kreftpasientar .
En ekspedisjon bestående av internasjonale forskere har hentet bergarter fra bunnen av Atlanterhavet. Disse viser spor etter tidlig liv på jorden og forskerne håper slik å oppdage flere brikker i puslespillet om livets opprinnelse.
Våre stamfedre utvikla seg og spreidde seg over heile jordkloden ved å byta og forbetra teknologien sin. Forsking frå Universitetet i Bergen viser at kulturelle møte har vore naudsynt for at menneskeslekta vaks fram.