Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Sarah Uffelmann Szeltner har undersøkt grammatikkbegrepet i Ludwig Wittgensteins filosofi. - Han skrev som en poet, sier Szeltner.
- Dette er en festdag! konkluderte dekan Nina Langeland, ved årets tildeling av midler fra Kreftforeningen. Seks forskningsprosjekter får til sammen nesten 30 millioner kroner.
Kjersti Fløttum har tatt forskningsformidling til et nytt nivå gjennom filmen «Når vi snakker om klima». Hun er tildelt Det humanistiske fakultet sin formidlingspris i 2016.
Steinaldermennesker brukte ild for å smi våpen tidligere enn antatt. Det viser en ny arkeologisk studie fra Universitetet i Bergen.
Et stort forskningsprosjekt utført ved UiB viser at om lag en tredjedel av barna født mellom 22 og 28 svangerskapsuke sliter med helseplager senere i livet. Dette innebærer blant annet psykiske plager som oppmerksomhets- og sosiale vansker, angst og tvangstanker.
Andrea Bender kombinerer psykologi og antropologi for å finne ut hvordan språk og kultur former måten vi oppfatter og tenker om verden.
- Fokuset på alkohol i fadderuka kan både bidra til usunne alkoholvaner og virke ekskluderende, mener forsker Solbjørg Makalani Myrtveit ved UiB.
Norske sykepleiere opplever mindre mobbing enn sykepleiere i andre land, men de som mobbes og konfronterer mobberne rammes ofte av angst.
Senter for internasjonal helse har spilt en avgjørende rolle til opprettelsen av et Institutt for folkehelsevitenskap (School of Public Health) ved Universitetet i Zambia.
Pasienter med pågående aktiv leddbetennelse viser seg å ha mer skade på hjertet enn pasienter med leddgikt uten aktiv leddbetennelse. – Dette forteller oss hvor viktig det er å behandle leddgikt også for å forebygge hjertesykdom, sier stipendiat Helga Midtbø.