Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Velg mellom seks PhD-kurs ved årets Bergen Summer Research School. Kursene tar for seg migrasjon, høyere utdanning, global helse, vannforvaltning, fattigdom, og språkbruk i det offentlige rom.
Kvinner i overgangsalderen opplever redusert lungekapasitet tilsvarende det å røyke 20 sigaretter per dag i ti år.
Videre satsing på fremragende forskning og bedre integrering av samfunnsvitenskap og humaniora. Det er blant anbefalingene fra åtte norske universitetsrektorer til midtveisevalueringen av Horisont 2020.