Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Helseminister Ingvild Kjerkol åpnet mandag 30. mai Vestnorsk forskningssenter for antimikrobiell resistens (CAMRIA). Samarbeidet mellom UiB, Helse Bergen, Helse Stavanger og Trond Mohn Stiftelse skal bidra til å bekjempe problemet med antibiotikaresistens.
Viserektor Benedicte Carlsen deltok i tidsrommet 22.-24. mai på sitt første møte i det globale nettverket Worldwide Universities Network (WUN). Hun tok med seg verdifulle erfaringer hjem og tanker om hvordan UiB skal jobbe med våre partnere globalt.
To kunstneriske forskere har fått EU–finansiering til forskeropphold ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) gjennom programmet Marie Skłodowska–Curie Actions (MSCA). I tillegg kommer en klimaforsker til geovitenskap og Bjerknessenteret.
Pasienter med alle grader av KOLS har oftere koronarsykdom enn det man skulle forvente ut fra alder og røyking alene. Det viser en ny studie fra Klinisk institutt 2.
Et nytt forskningssenter ved UiB skal gi diabetes-pasienter mer presise diagnoser og bedre behandling av sykdommen. – De fleste diabetes-pasienter lever gode liv. Men diagnostisering og behandling kan bli enda bedre, og det skal vi bidra til, sier senterleder Pål R. Njølstad.