Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Den årlige vitenskapsfestivalen skaper entusiasme og forståelse for forskning gjennom lokale utdannings- og forskningsinstitusjoner. Festivalen har blitt arrangert hvert år siden 1995 og er en av Europas største, landsomfattende forskningsfestivaler.
PhD-kandidat Pierina Benavente ved Pandemisenteret har nylig publisert sin første artikkel i et internasjonalt tidskrift. I artikkelen presenterer hun funn om arbeidsmigranters helsesituasjon i Norge under covid 19-pandemien.
Årets Forsker Grand Prix i Bergen endte med pallplassering til to av UiBs seks kandidater. Både Kristine Fjellanger og Andreas Heian Slettevold kom videre til finalerunden.
I den siste utgaven av "Tidsskrift for omsorgsforskning" er Pandemisenteret representert med henholdsvis to artikler signert Esperanza Diaz og Preben Aavitsland.
Universitetet og stiftelsen vil videreutvikle Starting Grant-programmet, legge til rette for en god karriere og knytte deltakerne tettere til universitetet.
Norge havner noe overraskende i bunnen i selskap med Romania i en studie av tilliten til barnevernet i seks europeiske land.
Tiden leger ikke alle sår. Noen ganger blir sorgen så komplisert at det blir en egen diagnose og man trenger profesjonell hjelp.
Student Leah Eliza Balter fra USA har nylig startet opp et nytt forskningsprosjekt ved Pandemisenteret. Hun vil utforske hvordan Norges Covid-19-erfaringer kan ha påvirket responsen på den ukrainske flyktningkrisen som skjedde samtidig.
Forskningsrådet har bevilget 60 millioner kroner til ulike forskningsprosjekt innen kvinnehelse. UiB er tildelt 11 millioner kroner til et prosjekt ved Institutt for biomedisin som skal undersøke om pasienter med ME kan ha en feil i energiomsetningen.
– I nyheter kan det se ut som at formen på teksten ikke spiller noen som helst rolle for lesernes oppfatning, sier professor.
Forskere ved Neuro-SysMed har fått 80 millioner kroner til et banebrytende forskningsinitiativ som skal avdekke Epstein-Barr-virusets rolle ved multippel sklerose.
MIT og UiB lanserer nå et såkornfond for samarbeid mellom MIT og HF- og SV-fakultetene ved UiB. Med tildelinger på opptil $30.000 vil fondet legge til rette for nye prosjekter og styrke eksisterende samarbeid. Søknadsfrist er 12. desember.
Under havbunnen finner man en relativt ukjent biosfære med dyp innvirkning på vårt globale miljø; fra luften vi puster inn, til balansen i det globale karbonbudsjettet. Den nye direktøren for Senter for dyphavsforskning ved UiB, Steffen Leth Jørgensen, forsker for å forstå disse prosessene.
Hvis muslimer legger hånden på hjertet for å vise respekt, aksepterer svært mange ikke-muslimer det som et alternativ til håndhilsing. Åpenhet for slike tilpasninger i møtet med kulturelle eller religiøse minoriteter, kan gjøre Norge og andre europeiske land mer inkluderende.