Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

En ny studie fra Klinisk institutt 2 kaster nytt lys over plakkdannelse i arteriene i hjertet, og hvordan det arter seg annerledes hos kvinner enn hos menn.
Kapitalisme er ikke bare et økonomisk system, men en samfunnstype, ifølge professor i sosialantropologi, Don Kalb.
I februar 2024 organiserte Universitetet i Bergen og partnere et arrangement om havforvaltning på Norway House i Brussel. Diskusjonene på arrangementet og et påfølgende diskusjonsmøte er nå blitt til en Ocean Futures 2030 Policy Brief, den første i en ny serie.
Tross økt stress og flere psykiske plager, ble det færre røykere under pandemien, viser en ny UiB-studie.
En ny undersøkelse gjennomført ved UiB viser at opptil en tredjedel av eldre innlagte har delirium. Kun en liten brøkdel av disse blir diagnostisert med lidelsen.
Hjerneforkalking kan gi bevegelsesforstyrrelser og kognitiv svikt. Ny forskning fra Arnesen Lab ved UiB gir ny innsikt i hvordan disse forkalkningene oppstår.
Forskere fra Universitetet i Bergen har sett nærmere på 40 år gamle kvinners svangerskapshistorie og risikoen deres for å dø av hjerte- og karsykdommer.