Hjem
Forskning

Nyhetsarkiv for Forskning

Doktorgradsprogrammet Norway-Pacific Ocean-Climate (N-POC) er unikt både i innhold, form og bredde. Det kombinerer en klassisk ph.d.-grad med et oppdrag for forskningen å bidra til å løse globale samfunnsutfordringer og er i tillegg i sannhet et ekte samarbeid mellom universiteter i det globale sør og det globale nord som har forent seg omkring en felles doktorgrad.
Universitetet i Bergen er blant initiativtakerne til den europeiske kampanjen Research Matters. Kampanjen tar til orde for økte investeringer i forskning og innovasjon i EU og alle europeiske land.
Målinger av vekt og høyde hos 78.000 barn viser at forekomsten av overvekt og fedme delvis sank i årene før, men økte hos gutter gjennom pandemien.
Forskere ved UiB får finansiering til spennende grunnforskningsprosjekter innen biovitenskap og arkeologi.
Luftforurensning er et økende problem i verden, men det rammer ulikt. Barn, syke og eldre rammes hardest.
Konferansen Nordic Developmental Biology Societies & Michael Sars Symposium Joint Meeting ga et unikt perspektiv på de nyeste fremskrittene innen utviklingsbiologi, tiltrakk seg et mangfoldig publikum og styrket forbindelsene mellom nordiske og internasjonale institusjoner.
Mange kvinner opplever diffuse symptomer som hjernetåke, fatigue og mageplager i den første delen av svangerskapet. Banebrytende forskning fra UiB kan gi nye svar på hvordan genene kan utløse slike symptomer.