Hjem
Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Nyhetsarkiv for Ansattsider for Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Stipendiat Ingrid Ovidia er nylig valgt inn som medlem fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig ansatte) med virkning fra 1.8.2022 - 31.7.2023.