Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

– Livslang læring er helt avgjørende for å opprettholde en høyetisk og faglig standard i tannlegepraksis, sier førsteamanuensis Torgils Lægreid ved Institutt for klinisk odontologi. Han er en av initiativtakerne bak det nye kurs- og opplæringssenteret for tannhelsepersonell som åpner i januar 2022.
Sidsel Kjølleberg er tildelt Medaljen for lang og tro tjeneste, og fikk gode ord etter en lang og innholdsrik karriere ved UiB.
Nye forskningsfunn bekrefter tannlegeteori: Pasienter med piercing og tatoveringer er de mest skrekkslagne i tannlegestolen. Artikkel i VG av Silje Kathrine Sviggum
Salwa Suliman er ansatt som forsker ved Institutt for klinisk odontologi. Hun forsker på stamceller og regenerasjon av beinvev ‘Stem Cells and Bone Tissue Engineering"
Har personer med tatoveringer eller piercing større frykt for sprøytespisser og injeksjoner enn andre? En ny pilotstudie fra Institutt for klinisk odontologi ved UiB kan tyde på det.
Fredag 25. juni disputerte Kathrin Beyer for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “The Periodontitis-Rheumatoid Arthritis Connection. Studies of potential mechanisms linking the two diseases”
PhD Siddharth Shanbhag is one of the two reciepients of The annual PhD award for 2020 from Faculty of Medicine.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer 5 kandidater ved Kvalifiseringsprogrammet for tannleger med utdanning utenfor EU/EØS-området kull 2020-2021 med fullført og bestått program og avsluttende kasuseksamen. De nye tannlegene er, fra venstre: Zubana Hakeem, Teresa de Jesus Suriel Pimentel, Natalya Østrem, Hussein J.G. Yahya, Khalil Jeorj Aljaser (bakerst)
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Inga Zilinskaite-Petrauskiene og Gunel Zakariyya så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i endodonti 17. juni 2021.
Fredag 11. juni disputerte Espen Xin Feng for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Image-based analyses of morphology and function in the upper airway of orthodontic patients".
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Yngve Åkre (T.V.) og Ulrik Leidland Opsahl (t.h.) så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i oral protetikk 11. juni 2021.
Institutt for klinisk odontologi gratulerer Kristian Hamill Lind så mye med fullført og bestått spesialisteksamen i periodonti 9. juni 2021. Spesialisten er her flankert av fra venstre eksaminator Anne Isine Bolstad, eksaminator og veileder Knut N. Leknes, veileder Dagmar Fosså Bunæs og eksaminator Anne Nordrehaug Åstrøm. På skjerm bak, eksaminator Anders Verket, som deltok via Zoom.
Er det en utsending fra stjerneskipet Enterprise? Eller en slektning av R2D2? Nei, det er den nye vakseroboten LionsBot som Coor nå tester ut på "Odontologen".
Fredag 7. mai disputerte Magnus Holmøy Bratteberg med avhandlingen «Traumatic dental injuries: Prevalence, severity and risk factors along the life course - a study among 16-year-old pupils in Hordaland, Western Norway». Disputasen foregikk digitalt, og opponentene befant seg fysisk i hhv Oslo og Göteborg. Tilhørerne logget seg på via link og fulgte disputasen via egen skjerm.
5. mai ble i 2009 introdusert av Verdens helseorganisasjon (WHO) som Verdens håndhygienedag. I en fortsatt pågående koronapandemi er håndhygiene fortsatt et brennhett og svært viktig tema.
"I mitt arbeid blir jeg motivert av utfordringer, og jeg liker å undersøke det som er utenfor det vanlige" sier Salwa Suliman
Studentene er ofte spente før de skal ut i praksis på tannlegestudiet. Digitale verktøy gjør det enklere å si fra om behov for støtte.
Salwa Suliman fra The Tissue Engineering Research Group ved IKO mottok 8 000 000 NOK (tre års prosjekt) fra Norges forskningsråd (NFR-midler).

Sider