Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Hassan Abdel-Raouf Abdel-Wahab Mohamed Ali disputerte for doktorgraden ved Universitetet i Bergen 24. mai. Tittelen på oppgaven er: "Stemness and osteogenic differentiation of induced pluripotent stem cells generated in xeno-free conditions".
Victoria Xenaki disputerte for doktorgradsavhandlingen sin ved Universitetet i Bergen 23. mai. Tittelen på oppgaven er: " Nanosafety aspects: Dental health care workers’ perception of nanomaterials and in vitro nanotoxicity assessment using new approach methodologies ".
Driv - Senter for kvinnehelseforskning åpnet tirsdag 21. mai. Helseminister Jan Christian Vestre fikk æren av å være snorklipper.
Fredag 6. oktober disputerte Shuntaro Yamada for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «3D dynamic culture of mesenchymal stem cells under fluid flow - Implications for bone regeneration»
Forskningsrådgiverne ved Det medisinske fakultet har nylig lansert en ny portal for alle forskere som ønsker å søke om ekstern finansiering.
Fakultetets første forskningsdag på ble arrangert tirsdag 26. september, på Eitri. – Ønsket er å skape mer interaksjon på tvers av instituttene, forklarer dekan for forskning, Marit Bakke.
Fredag 1. september disputerte Kordian Staniszewski for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen "Biological markers and cognitive function in painful temporomandibular disorder".
Torsdag 25. mai disputerte Zhanna Gaulen for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Pre-treatment preference, opioid use, and life satisfaction among heroin dependent users receiving treatment with buprenorphine-naloxone or extended release naltrexone: A 12 week randomized trial and a 36 week follow-up study»
Student og interessert i tverrfaglighet og veiledning? Da kan du bli studentfasilitator i TVEPS!
Verdens helseorganisasjon (WHO) har etablert 5.mai som Verdens håndhygienedag
Fredag 10. mars disputerte Elisabeth Grut Gil for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «Oral health in children and adolescents with juvenile idiopathic arthritis - Caries, plaque, gingival bleeding, and oral health-related quality of life »
Ørsmå nanopartikler finnes i alt fra tannkremer til maling, men hvor skadelige er egentlig disse partiklene for mennesker? 30. mars arrangerer UiB en workshop om nanosikkerhet der dette blir satt på dagsorden.
Personer med uspesifikke helseplager, og som trodde at dette skyldtes amalgamfyllinger, hadde god helseeffekt av å fjerne dem, viser en ny UiB-studie. Effekten vedvarte fem år etter byttet av fyllingene.
7.-10. september 2022 møttes Sjögren forskere fra hele verden i Roma der International Symposium on Sjögren’s Syndrome ble arrangert for 15. gang.
Fredag 21. oktober disputerte Mohamad Nageeb Hassan for PhD-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen “3D-printed Synthetic Polymer Templates for Bone Tissue Engineering: Bulk Modifications and Osteoconduction Assessment”
På PER - (Pan European Region) konferansen for Odontologiske forskere, vant Shuntaro Yamada fra Institutt for kliniskodontologien av to førstepriser for unge forskere i NOFs Hatton Award konkurranse.

Sider