Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Høsten 2010 er det oppstart for forskerlinje ved odontologistudiet. Det medisinsk-odontologiske fakultet har siden 2002 hatt forskerlinjen for medisinstudentene – nå er det også odontologistudentene sin tur.
Førsteamanuensis Kamal Mustafa, professor Kristina Arvidsson Fyrberg og professor Sølve Hellem skal arbeide med utvikling av nye biomedisinske tilnærminger til rekonstruksjon av beinvev (tissue engineering).
Deler av forskningsaktiviteten ved Biomaterialer er nå etablert i det nye laboratoriebygget (LB) ved Haukeland universitetssjukehus

Sider