Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Det medisinsk-odontologiske fakultets studiekvalitetspris for 2010 er besluttet tildelt Praksisstudiet i den odontologisk grunnutdanningen v/ professor Kristin Klock.
Mai-utgaven av tannløst og fast er nå lagt ut. Mai-utgaven inneholder blant annet informasjon om hvem som har fått fakultetets studiekvalitetspris for 2010
Høsten 2010 er det oppstart for forskerlinje ved odontologistudiet. Det medisinsk-odontologiske fakultet har siden 2002 hatt forskerlinjen for medisinstudentene – nå er det også odontologistudentene sin tur.
Førsteamanuensis Kamal Mustafa, professor Kristina Arvidsson Fyrberg og professor Sølve Hellem skal arbeide med utvikling av nye biomedisinske tilnærminger til rekonstruksjon av beinvev (tissue engineering).
Deler av forskningsaktiviteten ved Biomaterialer er nå etablert i det nye laboratoriebygget (LB) ved Haukeland universitetssjukehus

Sider