Hjem
Institutt for klinisk odontologi

Nyhetsarkiv for Institutt for klinisk odontologi

Ved odontologisk universitetsklinikk har førsteamanuensis Marit Øilo, avdelingstannlege Ingrid Slinde og hygienesykepleier Mildrid Beate Vevelstad sammen med 6 bachelorstudenter i tannpleie gjennomført et prosjekt med fokus på hygiene i klinikken.
Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling). I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.
Vellykket åpen dag på Institutt for klinisk odontologi.
Det er tid for å nominere kandidatar til Falchførelesinga 2016 og Falchs juniorpris for unge forskarar. Veit du om nokon som kan vere aktuelle? Fristen er 1. mars.
Retningslinjer for smittevern ved de odontologiske læresteder i Norge
Doktogradsstipendidat Cecilie Gjerde ved Institutt for klinisk odontologi vant i delfinalen i Forsker Grand Prix 2015 med sin forskning på mulighetene for å dyrke frem nytt bein i munnhulen.
Forskningsgruppen Klinisk odontologisk forskning ved Institutt for klinisk odontologi er vertskap for den 7th International Conference Methodological Issues in Oral Health Research. Konferansen arrangeres i Bergen 11-13 mai 2016.
Det startet allerede på 90-tallet, og da det nye odontologibygget ble tatt i bruk ble tannlege stolene fra det gamle instituttbygget i Årstadveien 17 sendt til Addis Ababa University. Nå skal samarbeidet utvides til utveksling av undervisningsressurser. Denne uke er førsteamanuensis Harald Gjengedal og PhD-kandidat og kirurg Cecilie Gjerde reist ned til Addis Ababa for å forelese i protetikk og... Les mer
Styret i Regionalt forskningsfond Vestalndet (RFF-Vestlandet) har vedtatt å gi 26,6 millkionar kroner til 11 nye og spennande forakningaprosjekt i næringsliv og i offentleg sekto på Vestlandet. Eit av prosjekta var "Betre tannhelsetilbod til pasientar i heimebasert omsorg" som får 1,1 millionar.
Falchs seniorpris og fakultetet sine utdannings- og forskingsprisar vart delte ut på fakultetetsdagen 18. juni.
Valgkunngjøring og invitasjon til å fremme kandidatforslag - medlemmer av fakultetsstyret - gruppe B. Det skal velges 1 medlem (og 3 vara) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet i gruppe B (midlertidig tilsatte i undervisnings- og forskerstilling).I gruppe B inngår bl.a. stipendiater, postdoktorer og forskere. Valget er hjemlet i universitetets valgreglement.
Fristen for å komme med forslag til valg av medlem og varamedlemmer midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstililnger (gruppe B) til universitetsstyret for perioden 1.8.2015 – 31.7.2016, er utvidet til tirsdag 14. april 2015 kl.15.45.
Valget av medlem og varamedlemmer til gruppe B i fakultetsstyret ble gjennonført i perioden 22. - 27.05.2014
« Å vera dobbelkompetansekandidat er spennande fordi ein får mykje kunnskap, både klinisk og akademisk. Det er eit løp som krev motivasjon. Har man det, så er det kjekt!», sier dobbelkompetansekandidat Dagmar Fosså Bunæs.
Valg av representant fra gruppe B (midlertidig vitenskapelig tilsatte) til fakultetsstyret ved Det medisinsk-odontologiske fakultet gjennomføres i perioden 22. - 27. mai 2014
Årets prosjektoppgaver i odontologi har en spennvidde fra oppgaver med fokus på odontologisk innovasjon, fyllingsmaterialer, snorkeskinner, og til spørsmålet om det er risiko for den orale helse å bruke sportsprodukter.
Den norske befolkningen blir stadig eldre og flere beholder tennene sine livet ut. Men dersom sykdom inntreffer og man ikke lenger er i stand til å ta vare på seg selv, er risikoen stor for at tannsettet raskt ødelegges. Det er derfor viktig at omsorgspersonalet kjenner til kunnskapsbaserte prosedyrer for munnstell og at disse utføres regelmessig. I 2002 ble det fremstilt forskjellige... Les mer

Sider