Hjem
Det psykologiske fakultet
Eksamen

Eksamen ved Det psykologiske fakultet

Her finner du den informasjonen du trenger i forbindelse med eksamen ved Det psykologiske fakultet.

Ung kvinne som avlegger eksamen på laptop i klasserom
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Eksamensplan

En oversikt over eksamensdatoer og eksamenslokaler publiseres på UiB sine nettsider i begynnelsen av hvert semester.

Våren 2021 vil alle skoleeksamener på Det psykologiske fakultet være skoleeksamen - hjemme. Gå til den siden for å finne informasjon om hvordan en slik eksamen blir gjennomført.

Sensur

Sensuren for en eksamen blir publisert på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato. For master- og hovedoppgaver er sensurfristen 8 uker.

Syk på eksamen?

Var du syk på eksamen, eller hadde annet gyldig fravær? Da melder du det inn på UiBs side for det. Fristen er en uke etter eksamen.

I forbindelse med koronapandemien har UiB innført midlertidig egenmelding, så du trenger ikke levere noen legeerklæring i vår.

Når sensuren faller, vil du se om du har fått gyldig fravær på eksamen. Gyldig fravær teller ikke som et forsøk på eksamen.

Har du rett på ny eksamen?

Om du har gyldig fravær på en skoleeksamen (inkludert skoleeksamen – hjemme) i et semester det var undervisning i emnet, har du rett på et nytt forsøk det påfølgende semesteret. Vi melder deg opp til denne eksamenen, du vil se at du er meldt i Studentweb. Du har også muligheten til å trekke deg fra eksamen der.

Om du har gyldig fravær på andre eksamensformer eller på skoleeksamen i et semester det ikke var undervisning, har du ikke rett på ny eksamen, jf. UiBs studieforskrift § 6.11.

Du har ikke rett på ny eksamen, men vil ta eksamen på nytt

Om du ønsker å ta opp igjen eksamen, enten fordi du hadde gyldig fravær eller for å forbedre karakter, inkludert stryk, må du selv melde deg opp i emnet neste gang det er ordinær eksamen. Dette forutsetter at du har den studieretten som kreves, at eventuelle obligatoriske aktiviteter er gyldige og at du ikke har brukt dine 3 forsøk på eksamen.

Relevant regelverk