Hjem
Det psykologiske fakultet

Nyhetsarkiv for Det psykologiske fakultet

Hva kan dempe frykt og grubling når vi oversvømmes av informasjon om farer og risiko vi ikke kan gjøre så mye med
Mange mennesker har lenge kjent på at korona-pandemien er noe helt ukjent, noe vi ikke får kontroll på. Og nå kommer den hjem til oss.
TVEPS-studenter underviser om helse og livsmestring. – Jeg håper de unge føler seg bedre rustet og har mer kunnskap om kropp og følelser, sier kommende helsesykepleier Kirlin Bodin.
Både elever og lærere i videregående skole verdsetter systematisk arbeid med det psykososiale læringsmiljøet. Men et godt miljø krever målrettet innsats over tid.
Et utvekslingssemester høsten 2019 til Monash University i Melbourne, sørvest i Australia, ga Amalie Lund et utvekslingsopphold hun aldri glemmer.
Globale samfunnsutfordringer har avsatt midler til stimulering av faglig tverrfakultært samarbeid i 2020. Søknadsfrist 1. april 2020.
Vi har fått penger fra Diku til å sende studenter på en unik opplevelse i Sør-Afrika fra høsten 2020
Senter for krisepsykologi har utvidet staben med fire nye stillinger.
Andre konferanse for bedre dialog mellom disipliner og aktører.
Trond Mohn stiftelse feirer sine første 15 år. - Stiftelsen har betydd mye for både Universitetet i Bergen og samfunnet forøvrig, sier rektor Dag Rune Olsen.
Hvordan kan forskningen din bidra til å løse globale utfordringer? Hvordan utvikler, driver og formidler du forskning for å stimulere til sosial endring?
Vi har spurt, og toppene ved universitet og høyskole har svart.
Konflikter i arbeidslivet løser seg ikke av seg selv.
Da Karsten Specht kom i kontakt med hjerneforskere og språkterapeuter som arbeidet med afasi-pasienter var det gjort.
Semesterstart på Det psykologiske fakultet bød på fjordcruis for norske og utenlandske studenter.
Juss, psykologi, medisin, medie- og IKT-fag trekker flest søkere. UiB hevder seg godt i konkurransen om å tiltrekke seg de beste hodene.
Nasjonalt kompetansesenter for spillforskning har på oppdrag fra Helsedirektoratet gjennomført en kartlegging av behandlingsmetoder og behandlingssteder til personer med penge- eller dataspillproblematikk innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge.

Sider