Hjem
Studieavdelingen

Læringsmiljø

Funksjonsområdet Læringsmiljø har det administrative ansvaret for arbeid knyttet til læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen (UiB).

Hovedinnhold

Et godt læringsmiljø er av stor betydning for UiB. Ved å legge til rette for et godt læringsmiljø sørger vi for å legge fundamentet for en sentral kjernefunksjon i et universitet: nemlig å utdanne. Læringsmiljøet ved en utdanningsinstitusjon er avgjørende for at forholdene ligger til rette for at studentene skal oppnå ønsket, og forventet læringsutbytte.

UiB skal ha et læringsmiljø som gjør at alle studenter kan delta på en likeverdig måte i alle deler av universitetslivet, og det skal være godt og trygt å studere ved Universitetet i Bergen under hele studieløpet – fra fadderuke til vitnemålsseremoni. Funksjonsområdet har sekretariatsoppgaver for Læringsmiljøutvalget (LMU).