Hjem
Institutt for sammenliknende politikk
Utveksling

Hvor reiser studentene?

Trodde du den typiske SamPol-studenten dro til USA på utveksling? Tallene for utveksling de siste to år viser tvert imot at flertallet heller er frankofile og kortreiste.

Student Montmartre
Foto/ill.:
www.colourbox.com

Hovedinnhold

I 2015 hadde halvparten av studentene som fullførte en grad ved Institutt for sammenliknende politikk vært på utveksling i løpet av studiene. Kun sosialantroplogene reiste mer, hvor hele 70% hadde vært ute blant de som fullførte i 2015.

Mindre flokkmentalitet

Fra 2015 til 2017 har Frankrike vært det mest populære studielandet for studenter på programmene i europastudium og sammenliknende politikk. Noen år tidligere var USA det desidert foretrukne studielandet blant studentene. Det var da særlig American University i Washington D.C og University of California at Berkeley som lokket. Lav kronekurs har gjort det mer kostbart å studere i USA de senere årene og i tillegg har bedre informasjon om andre alternativer antakelig bidratt til at flere nå også velger andre gode universitet dersom de velger USA som destinasjon. Sciences Po instituttene i Frankrike har det siste tiåret ført en aktiv internasjonaliseringsstrategi for å tiltrekke seg internasjonale studenter. Det har blant annet medført en solid emneportefølje på engelsk og er nok hovedårsaken til den store økningen utreisende til Frankrike.

Samlet sett har spredningen i hvilke partnerinstitusjoner studentene velger økt de siste årene, selv om mange foretrekker de samme landene. Politiske og økonomiske forhold er sterke drivkrefter, i tillegg til faglig relevans og språk, når det gjelder valg av studiested i utlandet. Søkertallene til utveksling ved SV-fakultetet viser samme trend. I 2014 søkte nesten 50 studenter på en avtale i USA som sin 1. prioritet. To år senere, i 2016, var tallet mer enn halvert til under 20 primærsøkere.

Få ensomme ulver

Så hvor skal du reise om du helst ikke vil se naboen på lesesalen? Kanskje litt overraskende trenger du ikke reise langt, Sverige eller Finland er svært lite besøkt til tross for faglig sterke institusjoner, fravær av språkproblematikk og gode stipendmuligheter. På en annen side vil du antakelig møte mange norske gradsstudenter. Drar du derimot til Polen, Slovenia eller Baltikum vil du mest sannsynlig slippe å se mange kjente ansikt fra universitetshøyden. Og ser du for deg noe mer eksotisk er sjansene svært små for at du treffer noen fra seminargruppen i Japan, Sør-Korea, Malaysia, Thailand eller New Zealand. Selv om flertallet reiser i Vest-Europa og til engelskspråklige land er heldigvis mulighetene også mange for de som har en spesifikk faglig, kulturell eller språklig interesse som ligger litt utenfor allfarvei.

Utveksling i 2018?

UiB og Institutt for sammenliknende politikk har mange spennende utvekslingsavtaler. En oversikt over disse finnes i avtaleoversikten. Mange muligheter kan også gjøre det vanskelig å velge. Studieveileder for utveksling kan hjelpe med å finne de alternativene som passer best for deg og loser deg gjennom søknadsprosess, godkjenning og praktiske spørsmål. Benytt deg av muligheten til å komme på veiledning. Mange gode tips kan du også finne på utvekslingsbloggen, hvor tidligere utvekslingsstudenter skriver om sine opplevelser.