Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
FREMTIDENS FORSKERE

Til kamp mot politisk ulikhet

Thomas Piketty sin bestselger om kapital fikk Yvette Peters til å forstå hva hennes neste forskningsprosjekt skulle handle om: Politisk ulikhet.

Forsker i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen, Yvette Peters, avfotografert i bystyresalen i gamle Bergen rådhus i mars 2017.
FOLKEMAKT: Forsker i sammenliknende politikk, Yvette Peters, avfotografert i bystyresalen i gamle Bergen rådhus. Hun forsker på demokratisk representasjon og mot politisk ulikhet.
Foto/ill.:
Eivind Senneset for Universitetet i Bergen

Hovedinnhold

Postdoktor Yvette Peters ble i fjor tildelt et rekrutteringsstipend fra Bergens forskningsstiftelse (BFS). Hun mottok stipendet på grunn av sin nyskapende forskning i spørsmål om demokrati og politisk likestilling. Et emne hun mener er mer presserende enn noensinne i dagens globale politiske klima.

Et kritisk blikk på politisk representasjon

Selv peker hun på den bestselgende boken Kapitalen i det 21. århundre av den franske økonomen Thomas Piketty som en viktig inspirasjon til det BFS-støttede prosjektet, som lyder navnet The Politics of Inequality. How Representative Democracy (Mal-)Functions in Europe.

– Jeg har lenge vært opptatt av den økende politiske ulikheten og mangelen på tilstrekkelig representasjon i både lokale og nasjonale valg, sier Yvette Peters, som er tilknyttet Institutt for sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen (UiB).

De to viktigste søylene i Peters sitt BFS-støttede prosjekt er økende politisk ulikhet og en mangel på nødvendig representasjon i demokratiske institusjoner.

– Et av trekkene som jeg har lagt merke til i hele Europa er en nedgang i borgernes demokratiske deltakelse og en nedgang i tilliten til politiske institusjoner. Samtidig har det vært en økning i innvandrerskepsis og fremvekst av anti-europeiske følelser, sier hun bekymret.

Vil dytte demokratiet fremover

Den nederlandske forskeren er mest bekymret for den reduserte tilliten som blant annet gir seg uttrykk i lavere valgdeltakelse. Prosjektet hennes skal derfor se på både årsakene til denne utviklingen ved å analysere representasjon og ulikhet i demokratiske organer og, mer håpefullt, vurdere tiltak for å motvirke dette.

– Jeg er opptatt av spørsmål som er sosialt relevante og i tillegg elsker jeg å løse gåter. Begge deler er uttrykk for mitt ønske å forstå verden bedre. Det er nettopp derfor jeg er blitt politisk forsker, og det BFS-støttede prosjektet vokste organisk fra en idé til et faktisk forskningsprosjekt, forklarer Peters.

Hun understreker at prosjektet bade er forskningsbasert og opptatt av sin påvirkning på samfunnet. Prosjektet fokuserer i all hovedsak på nasjonal politikk i Europa, men ser også på lokale forvaltningsnivåer. Ifølge Peters har Norge et levende lokaldemokrati, med mange engasjerte deltakere. Hun mener imidlertid at Norge, så vel som resten av Europa, vil ha glede av å analysere sine demokratiske institusjoner og hvordan det kan være mulig å styrke den politiske representasjonen ved å gjøre denne bredere.

Peters fremhever Medborgerpanelet, et annet BFS-støttet prosjekt, som en nøkkel for suksess for sitt eget prosjekt. Panelet ledes av professor Elisabeth Ivarsflaten, en av Peters viktigste forskningspartnere i Bergen.

– Medborgerpanelet er en vesentlig del av forskningen min. Det er en fantastisk infrastruktur, som er utrolig nyttig for arbeidet jeg planlegger å gjøre og også nyttig som en del av den internasjonale delen av prosjektet mitt, sier Peters. Spesielt siden prosjektet hennes ikke bare omfatter samarbeid med norske forskere, politikere og borgere, men også et stort internasjonalt nettverk.

Transatlantiske ambisjoner

Tross sin unge alder har Peters allerede hatt en mangfoldig og variert karriere. Hun studerte først til å bli luftfartsingeniør, før hun oppdaget at det var samfunnsvitenskapene hun brant mest for. I løpet av denne tiden har hun bygget et bredt internasjonalt nettverk på tvers av fagområder og landegrenser. For å koble til amerikanske politikkforskere vil hun også legge en workshop til Harvard høsten 2017.

– Det er både likheter og forskjeller mellom amerikansk og europeisk politikk. Jeg ønsker å bygge bro mellom de politiske forskningsmiljøene på hver side av Atlanteren, slik at vi kan lære av hverandre, sier hun og fortsetter:

– Jeg er også av den oppfatning at vi i Europa har mye å lære av amerikansk politisk forskning. Ved å samle partnere fra USA og Europa, har prosjektet mitt også som formål å tilføre europeisk statsvitenskap en ny dimensjon.

Tirsdag 25. april er Yvette Peters en av tre unge UiB-forskere som holder foredrag på den årlige Christiekonferansen i Bergen. Dette er et møtested for akademikere, næringsliv, politikere, forvaltning og beslutningstakere på Vestlandet.