Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Forskningsrådet

Støtter forskningsprosjekter ved SV-fakultetet

En rekke prosjekter fra SV-fakultetet blir tildelt støtte fra Forskningsrådet.

Forskningsrådet støtter SV- forskning
Her finner du en oversikt over hvilke prosjekter ved SV-fakultetet som ble tildelt støtte fra Forskningsrådet i juni 2021.
Foto/ill.:
Torhild Dahl, UiB

Hovedinnhold

Disse prosjektene fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet har i juni 2021 fått støtte fra Forskningsrådet i søknadskategorien Forskerprosjekt og i søknadskategorien Kompetanse- og samarbeidsprosjekter:

Kategori: Fornyelse

  • Prosjektleder Thomas Lorentzen, Sosiologisk institutt. Prosjekt: Admission Impossible? School Choice in European Cities. Søkt om: 12000000 kroner.
  • Prosjektleder Jon Henrik Ziegler Remme, Institutt for sosialantropologi. Prosjekt: Seatime: How Climate Change Transforms Human-Marine Temporalities (SEATIME). Søkt om: 9708000 kroner. 
  • Prosjektleder: Julia Fleischer. Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap. Prosjekt: The State as a Corporate Actor:Structural Choices, Historical Legacies, and Organisational Legitimation. Søkt om: 10328000 kroner.
  • Prosjektleder: Raimondas Ibenskas, Institutt for sammenliknende politikk. Prosjekt: Party Instability in Parliaments. Søkt om: 11904000 kroner.
  • Prosjektleder Martina Vukasovic, Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Prosjekt: Policy capacity of interest groups. Søkt om: 11786000 kroner.

Kategori: Forskerprosjekt for unge talenter

  • Prosjektleder Erik Knudsen, Institutt for informasjons- og medievitenskap. Prosjekt: The Double-edged Sword of News Recommenders' Impact on Democracy (NEWSREC). Søkt om: 8000000 kroner.

Kategori: kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Til sammen 423 søknader ble sendt inn, og av disse fikk 91 prosjekter finansiering. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

Fra SV-fakultetet fikk dette prosjektet støtte i denne hovedkategorien: