Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

Hva er TVEPS?

TVEPS-leder Ane Johannessen forklarer hvordan studenter fra ulike profesjoner kan lære av hverandre.

Hva er TVEPS?

Produsent:
Gunhild Agdesteen

Hovedinnhold

Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring (TVEPS) er et senter som trener helse- og sosialfagstudenter i Bergen i tverrprofesjonelt samarbeid.

– Dette er viktig fordi virkeligheten er tverrfaglig, sier Ane Johannessen, leder for TVEPS.

Siden 2012 har rundt 800 studenter fått lære av hverandre gjennom TVEPS-praksis. Studentene kommer fra ernæring, medisin, psykologi, logopedi, odontologi, farmasi, tannpleie, fysioterapi, sykepleie, vernepleie, ergoterapi, musikkterapi, juss, sosialt arbeid og helsesøster. De vanligste arbeidsplassene hvor studentene får testet teorien sin er på sykehjem og i hjemmesykepleie. Men TVEPS har etter hvert også praksisplasser i barnehage, på NAV eller mer omfattende spesialoppdrag, der også arkitekt- og designstudenter har vært med.

– I løpet av studieløpet har studentene hatt mest kontakt med andre studenter fra sine egne fag. Når vi sender ut studenter får de møte ekte pasienter og samarbeide med studenter fra andre profesjoner.

 

TVEPS ble presentert på FEST-seminar 6. mars 2018. Arrangementet er en del av tverrfaglig seminargruppe innen alders- og sykehjemsmedisin. Senter for alders- og sykehjemsmedisin (SEFAS) arrangerer møtene på vegne av FEST - Fagområde for eldremedisin, samfunnsfarmasi og tverrprofesjonell praksis.

Les mer: Hva er tverrfaglig seminargruppe?