Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring
Nyhet

TVEPS søker nye samarbeidspartnere – med fokus på bærekraft!

Nå inviterer vi bedrifter, institusjoner, kommuner og alle interesserte til å ta kontakt.

FNs bærekraftsmål
FNs bærekraftsmål er verden sin felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. I TVEPS skal studentene trene på tverrfaglig samarbeid i en bærekraftig kontekst.
Foto/ill.:
FNs bærekraftsmål

Hovedinnhold

TVEPS trener studenter fra helse- og sosial-utdanningene i tverrfaglig samarbeid. Studentene blir satt i grupper på 4-5 studenter på tvers av fag, - og øver seg på tverrfaglig samarbeid gjennom å utføre et felles oppdrag.

Tradisjonelt har vi fokus på oppdrag knyttet til

  1. helsefremming for barn og
  2. skreddersydde råd for pasienter/brukere innen primærhelsetjenesten, men i det siste har vi utvidet til en tredje modell;
  3. en «spesial-TVEPS» med bærekraft i fokus.

Les gjerne: Samarbeid på tvers om bærekraftsmålene // TVEPS-samarbeid ble gründerbedrift

I TVEPS med bærekraftsfokus drar den tverrfaglige gruppen til praksisarenaen/arbeidsplassen med formål om å se nærmere på hvordan den kan jobbe for å nå bærekraftsmålene. Den tverrfaglige gruppen er én (1) dag på arbeidsplassen, får omvisning og innblikk i utfordringer som arenaen mener kan løftes frem. Studentene jobber så med en plan som inneholder forslag til hvordan arbeidsplassen kan bli enda mer bærekraftig enn den er i dag, - og disse forslagene diskuteres i møte med arbeidsplassen en til to uker senere. 

Hvorfor si ja til dette?

Gjennom å få en TVEPS-gruppe på besøk kan dere som arbeidsplass få et friskt blikk på hvordan dere kan bli mer bærekraftige i fremtiden, og få gratis drahjelp til grønn omstilling. Studentene på sin side, lærer å bli gode på tverrfaglig samarbeid, og de får gjennom sitt arbeid økt bevissthet og kunnskap om bærekraft – noe som kommer hele samfunnet til gode når de senere skal ut i arbeidslivet.

TVEPS-gruppene er hovedsakelig sammensatt av studenter fra helse- og sosialutdanningene som skissert i figuren under, men også med muligheter for studenter fra helt andre fag – det være seg designfag, økonomifag, samfunnsfokuserte fag eller annet.

Studenter i TVEPS
Foto/ill.:
TVEPS

Har dere lyst å ta imot våre studentgrupper? Vi tar gjerne en prat! Kontakt TVEPS | TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring | UiB