Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

TVEPS er et samarbeid mellom Bergen kommune, Fjell kommune og en rekke fakulteter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB). Partene bidrar på ulik måte med praksisteder, studenter, veiledere, koordinering og drift av senteret. Vi har også eksterne samarbeidspartnere.

Det medisinske fakultet, UiB

Det psykologiske fakultet, UiB

Det juridiske fakultet, UiB

Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL

Helsetjenestene i Fjell kommune

Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune

Eksterne samarbeidspartnere

Høyskolen Stord - Haugesund bidrar med ressurser i form av studenter og veiledere. Vi jobber samtidig kontinuerlig med å etablere internasjonale nettverk, og har en pågående prosess med å etablere et samarbeid med Centre for Interprofessional Practice (CIPP) ved University of East Anglia.