Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Hovedinnhold

TVEPS er et samarbeid mellom Bergen kommune, Øygarden kommune og en rekke fakulteter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB). Partene bidrar på ulik måte med praksisteder, studenter, veiledere, koordinering og drift av senteret. 

Det medisinske fakultet, UiB

Det psykologiske fakultet, UiB

Det juridiske fakultet, UiB

Fakultet for kunst, musikk og design, UiB

Fakultet for helse- og sosialvitskap, HVL

Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune

Øygarden kommune