Hjem
TVEPS - Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring

Hovedinnhold

TVEPS er et samarbeid mellom Bergen kommune, Øygarden kommune og en rekke fakulteter ved Høgskulen på Vestlandet (HVL) og Universitetet i Bergen (UiB). Partene bidrar på ulik måte med praksisteder, studenter, veiledere, koordinering og drift av senteret.