Hjem
Universitetsbiblioteket

Digitale tekstarkiv

Universitetsbiblioteket i Bergen yter en teknisk støttefunksjon for disse digitale fulltekstressursene. Se de enkelte prosjektsidene for nærmere informasjon.

Hovedinnhold

Wittgensteinarkivet ved Universitetet i Bergen

Wittgensteinarkivet er en forskningsinfrastruktur og prosjektplattform for filosofi, edisjonsfilologi og tekstteknologi. Arkivet er kanskje mest kjent for den vitenskapelige utgaven «Wittgenstein's Nachlass. The Bergen Electronic Edition» (BEE, Oxford University Press 2000). Nettsiden Wittgenstein Source gir tilgang til faksimiler av Wittgensteins Nachlass.

http://wittgensteinsource.org

http://wab.uib.no

Ludvig Holbergs Skrifter

Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab har i samarbeid laget en elektronisk tekstkritisk utgave av Holbergs verk.

http://holbergsskrifter.no

Medieval Nordic Text Archive

Menota er et nettverk av ledende nordiske arkiver, biblioteker og institutter som arbeider med middelaldertekster og håndskriftsfaksimiler. Målet for Menota er å bevare, formidle og publisere middelaldertekster i digital form, og å utvikle de standarder som kreves for dette. Arkivet omfatter tekster på de nordiske folkespråkene og på latin.

http://www.menota.org/