Hjem
Universitetsbiblioteket
Kurs for forskere

Finne og gjenbruke forskningsdata

Kurset gir en introduksjon til søkemotorer for forskningsdata og forutsetninger for gjenbruk av forskningsdata.

Hovedinnhold

Mål og innhold:

Kurset gir en introduksjon til søkemotorer for forskningsdata og forutsetninger for gjenbruk av forskningsdata. Etter fullført kurs har studenter/vitenskapelige ansatte oversikt over forutsetninger for gjenbruk av forskningsdata og kjenner til ressurs for å finne datasett.

Læringsutbytte:

  • bli kjent med forskningsdata-støttetilbud fra UiB
  • kjenne til gjenbruk av forskningsdata i forskningsdatas livssyklus, motivasjon for gjenbruk, forutsetninger for gjenbruk
  • forstå FAIR prinsippene og praktiske krav som følger med
  • ha grunnleggende kunnskap om lisensiering av forskningsdata, spesielt creative commons
  • kjenne til arkiv for offentlige data og fagspesifikke/institusjonelle/generelle forskningsdataarkiv, kan bruke persistent identfiers for å finne datasett
  • kan bruke meta-søkemotor for å finne datasett

Språk: Norsk, engelsk.

Varighet: 2 timer inkl. øvelser (kan forkortes)

Målgruppe: Ph.d. kandidater, yngre forskere, fast vitenskapelig ansatte, forskningsrådgiver, ingeniører innen forskning