Hjem
Universitetsbiblioteket
Akademisk aften

Om søvn og utfordringer knyttet til søvn

Portrett
Foto/ill.:
Privat

Hovedinnhold

I denne forelesningen tar professor Flo-Groeneboom oss med på en fascinerende reise innom ulike utfordringer knyttet til søvn gjennom livsløpet. Med bakgrunn i egen forskning, samt innsikt fra et sterkt nettverk av søvnforskere i Bergen og internasjonalt viser hun de overraskende effektene endringer i søvn og døgnrytme kan ha på helse og humør.

Elisabeth Flo-Groeneboom er psykolog og professor ved Institutt for klinisk psykologi, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), og leder for Human Light Lab og forskningsgruppen BRIGHT. Etter hun tok doktorgrad innen søvnmedisin jobbet Flo-Groeneboom ved Senter for alders- og sykehjemsmedisin ved Det medisinske fakultet, UiB.

I dag forsker hun på og underviser om søvn og døgnrytmer, psykiske helseutfordringer gjennom livet, og funksjon hos eldre og personer med demens.