Hjem
Universitetsbiblioteket
Kunnskapseplet

COVID-19 og immundempende behandling ved Multippel Sklerose- hva har vi lært?

PopVit i biblioteket

Eple i hånd
Foto/ill.:
Pixabay

Hovedinnhold

Populærvitenskapelig foredrag i biblioteket

MS (multippel sklerose) er en autoimmun sykdom som rammer unge voksne og gir skader i sentralnervesystemet. Omkring 13000 personer lever med sykdommen i Norge idag. Det finnes ingen kurativ behandling, men immundempende medikamenter har de siste tiårene gitt langt bedre prognose enn tidligere, og gjort det mulig å leve med sykdommen med mindre funksjonstap. Under Covid-19 pandemien oppsto spørsmålet: Har pasienter på immundempende behandling større fare for alvorlig infeksjon enn andre? Og virker vaksinering optimalt? Lege og stipendiat Hilde Marie Torgauten (Haukeland universitetssjukehus) har undersøkt nettopp dette og vil fortelle om de foreløpige resultatene fra sin forskning.

Arrangementet vil vare ca 30-45 minutter. Det vil bli servert kaffe/te og kjeks (ta gjerne med egen kopp!). Alle er velkommen!