Institutt for fysikk og teknologi

Instituttets 7 forskergrupper og ingeniører er grunnlaget for et bredt spekter av forskning, utdanning og innovasjon. Virksomheten er mangfoldig fra grunnleggende og grensesprengende fysikk om universets sammensetning, til høyteknologi innen tverrfaglige områder som energi og petroleum, målevitenskap og instrumentering, og medisinsk fysikk og teknologi. Ta en titt på IFT-matrisen for en oversikt og mer informasjon om hva vi gjør, hva vi tilbyr og hvem som gjør hva.

Følg oss på: 

Forskningssentre ved IFT

Institutt for fysikk og teknologi har omfattende internasjonalt samarbeid, blant annet i tilknytning til CERN og European Space Agency (ESA). Dessuten er IFT vert for ett senter for fremragende forskning (SFF) og deltar aktivt i ett senter for forskningsdrevet inovasjon (SFI) og bidrar også to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME):