Hjem

Institutt for fysikk og teknologi

Velkommen til studiestart 2017 hos IFT!

Informasjon om semesterstart  finner man her.
Informasjon til bachelorstudenter ved MatNat finner man her.

Fysikk er en grunnleggende naturvitenskap som involverer studiet av materie og dets bevegelse og oppførsel gjennom rom og tid. Hovedmålet med fysikk er å forstå hvordan universet fungerer. Men fysikk er ikke bare studiet av teori – disiplinen bidrar også betydelig til fremskritt i ny teknologi som kommer fra teoretiske gjennombrudd.

Hos IFT foregår forskningen i et bredt spekter av fysiske felt, fra grunnleggende og banebrytende fysikk om universets sammensetning til høyteknologi på tverrfaglige områder som energi og petroleum. Våre åtte forskningsgrupper tilbyr spennende muligheter for studier og konkurransedyktige PhD-prosjekter. Velkommen!

EISCAT_3D: the most advanced radar imaging system in the world

EISCAT_3D Opening Event

Utdanning

Unikt samarbeid har skapt unike studietilbud

De nye sivilingeniør-studentene ønskes velkommen av programskaperne ved tre utdanningsinstitusjoner.

Romfart

UiB-professor får NASAs høyeste æresbevisning

Birkelandsenterets Michael Hesse anerkjennes for den store forskningsinnsatsen for den amerikanske romfartsorganisasjonen.

Nyheter

Kollektiv formidlings-suksess på nett

Kjartan JH Olafsson sine artiklar på Store Norske Leksikon er lesne over 79000 gonger. No vil han at fleire forskarar og undervisarar på fakultetet skal bidra.

Undervisningsløft

Her er våre Fremragende undervisere

Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.

Forskningssentre ved IFT

Institutt for fysikk og teknologi har omfattende internasjonalt samarbeid, blant annet i tilknytning til CERN og European Space Agency (ESA). Dessuten er IFT vert for ett senter for fremragende forskning (SFF) og deltar aktivt i ett senter for forskningsdrevet inovasjon (SFI) og bidrar også to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME):

ENT3R UiB - Gratis realfagstrening for videregående elever

På ENT3R får elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. ENT3R er ikke en eksklusiv klubb for genier i matematikk. Alle er velkommen, uansett faglig nivå. Mentorene kan hjelpe til med lekser, motivasjonen, inspirasjon, gi faglige utfordringer og informere om studievalg. ENT3R finnes ved flere universiteter og høyskoler rundt om kring i landet, og det finnes tilbud for elever både i ungdomsskole og videregående skole. ENT3R UiB er realfagstrening for elever i videregående skole.

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får eleven møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at elevene blir kjent med studiested og studietilbud.

Meld deg på ENT3R UiB som mentor eller deltaker her!