Hjem
Click

Institutt for fysikk og teknologi

Institutt for fysikk og teknologi

Instituttets 7 forskergrupper og ingeniører er grunnlaget for et bredt spekter av forskning, utdanning og innovasjon. Virksomheten er mangfoldig fra grunnleggende og grensesprengende fysikk om universets sammensetning, til høyteknologi innen tverrfaglige områder som energi og petroleum, målevitenskap og instrumentering, og medisinsk fysikk og teknologi. Ta en titt på IFT-matrisen for en oversikt og mer informasjon om hva vi gjør, hva vi tilbyr og hvem som gjør hva.

Romfart

UiB-professor får NASAs høyeste æresbevisning

Birkelandsenterets Michael Hesse anerkjennes for den store forskningsinnsatsen for den amerikanske romfartsorganisasjonen.

Undervisningsløft

Her er våre Fremragende undervisere

Henriette Linge og fire andre undervisere får statusen Fremragende underviser. Som første utdanningsinstitusjon i Norge innfører Universitetet i Bergen meritteringsordningen.

Semesterstart

Derfor valgte de realfagene ved UiB

750 nye studenter ønskes velkommen til studiestart ved MatNat-fakultetet.

Universet på partikkelnivå

Ved CERN finnes maskinen som viste hvorfor universet har masse, og langt på vei hvordan vi i det hele tatt eksisterer. Og maskinen er delvis norsk.

Forskningssentre ved IFT

Institutt for fysikk og teknologi har omfattende internasjonalt samarbeid, blant annet i tilknytning til CERN og European Space Agency (ESA). Dessuten er IFT vert for ett senter for fremragende forskning (SFF) og deltar aktivt i ett senter for forskningsdrevet inovasjon (SFI) og bidrar også to forskningssentre for miljøvennlig energi (FME):

ENT3R UiB - Gratis realfagstrening for videregående elever

På ENT3R får elever realfagstrening i matematikk, fysikk og kjemi fra engasjerte realfagsstudenter. ENT3R er ikke en eksklusiv klubb for genier i matematikk. Alle er velkommen, uansett faglig nivå. Mentorene kan hjelpe til med lekser, motivasjonen, inspirasjon, gi faglige utfordringer og informere om studievalg. ENT3R finnes ved flere universiteter og høyskoler rundt om kring i landet, og det finnes tilbud for elever både i ungdomsskole og videregående skole. ENT3R UiB er realfagstrening for elever i videregående skole.

Hva er ENT3R realfagstrening?

Gjennom ENT3R får eleven møte studenter som kan lære bort realfag på en annerledes måte enn vanlig undervisning. ENT3R-timene starter ofte med litt inspirasjon - oppgaver, konkurranser eller forsøk, og etterpå får elevene hjelp til lekser, eller nye oppgaver å bryne seg på. ENT3R-studentene forteller om sin studiehverdag slik at elevene blir kjent med studiested og studietilbud.

Meld deg på ENT3R UiB som mentor eller deltaker her!